Ouderklachtenraad en haar procedure

Het kan natuurlijk voorkomen, dat u als ouder een klacht heeft over kinderdagverblijf. U kunt uw klacht indienen als u of uw kind nadeel ondervindt door de werkwijze van “BamBam & Pebbles of door gedragingen van de medewerkers. De klacht kan daarbij betrekking hebben op handelen of nalaten van handelen. Het gaat daarbij altijd om een persoonlijk nadeel voor u of uw kind.
 
U kunt uw klacht op 2 manieren indienen:
1. U kunt over uw klacht contact opnemen met de desbetreffende medewerkster(s) van de groep.    
   Wij vinden het erg belangrijk, dat ouders en medewerker(s) met elkaar blijven communiceren  
   zeker ook wanneer zaken niet goed lopen. Een gesprek biedt vaak al voldoende uitkomst.
 
   Mocht u na dat gesprek echter van mening zijn, dat er onvoldoende aandacht is besteed aan uw
    klacht of dat u zich niet gehoord voelde dan kunt u een gesprek aanvragen met directie. Leg
 de klacht voor en vraag hen hierover een besluit te nemen.
   Wanneer in het gesprek met de directie uw klacht ongegrond wordt bevonden, kunt u zich nog
   richten tot de ouderklachtenraad. U moet u klacht dan schriftelijk indienen bij de
   ouderklachtenraad. Zij nemen uw klacht in behandeling en geven hier een schriftelijke reactie
   op.
 
  Indien ook deze uitslag door u onbevredigd wordt bevonden, kunt u zich als laatste stap
  wenden tot:
  De Klachtenloket-Kinderopvang Den Haag 0900-1877
 
   De uitspraak van deze commissie is bindend voor beide partijen.
 
2. Gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling, dan kunt u zich ook rechtstreeks
    tot de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang wenden. U verplicht daarbij niet verplicht
    “BamBam & Pebbles op de hoogte te stellen. Ook deze uitspraak is bindend.
 
“BamBam & Pebbles beschikt over het klachtenreglement van de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang. Deze is te vragen op de groep of directie
© bambampebbles.nl      Venkelstraat 30, 2034 MS Haarlem   Tel. 023-5400598   Fax. 023-5298288   Email. info@bambampebbles.nl
powered by Total Progress