Informatie Moeder
Voornaam: Achternaam
Werkadres: Telefoon:
Informatie Vader
Voornaam: Achternaam
Werkadres: Telefoon:
 
Algemene informatie
Adres: Postcode:
Woonplaats: Telefoon privé:
E-mail:
 
Informatie Kind
Achternaam: Roepnaam:
Geslacht: J    M Geboortedatum: ( verwacht ) DD    MM    YYYY
Plaats: Huisarts:
Met ingang van wanneer heeft u plaats nodig DD    MM    YYYY
Voor hoeveel en welke dagen heeft u een plaats nodig ( min. 2 of in overleg )
Keuze 1 Maandag     Dinsdag     Woensdag     Donderdag     Vrijdag
Keuze 2 Maandag     Dinsdag     Woensdag     Donderdag     Vrijdag
Wij kunnen geen garantie geven dat de door u gekozen dagen beschikbaar zijn.
Locatie :
 
Plaatsing als eerst vanaf plaatsingdatum, dan inschrijfdatum en daarna de gewenste dagen. U komt op de wachtlijst wanneer inschrijfgeld is voldaan. Daarna krijgt u een bevestiging van inschrijving. Mocht u binnen 4 weken
geen ontvangst bevestiging gekregen hebben neem dan contact met ons op. Indien er plaats is in ons kinderdagverblijf zullen wij contact
met u opnemen, is plaatsing niet mogelijk zult u dit bijtijds vernemen.
Hierbij verklaar ik de bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de geldende tarieven.
  
© bambampebbles.nl      Venkelstraat 30, 2034 MS Haarlem   Tel. 023-5400598   Fax. 023-5298288   Email. info@bambampebbles.nl
powered by Total Progress