Opzeggen 

Opzeggen dient schriftelijk plaats te vinden, eveneens per mail is mogelijk naar: info@bambampebbles,nl, waarna wij dit schriftelijk zullen bevestigen. Mondelingen opzeggingen zijn niet rechtsgeldig.
De opzegtermijn bedraagt één maand, gerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de
datum van ontvangst van de schriftelijke opzegging.
© bambampebbles.nl      Venkelstraat 30, 2034 MS Haarlem   Tel. 023-5400598   Fax. 023-5298288   Email. info@bambampebbles.nl
powered by Total Progress