Plaatsing 

Zoals we reeds vermeldden wordt er drie maanden voor de gewenste plaatsingsdatum schriftelijk of telefonisch contact opgenomen over de plaatsingsmogelijkheden. Na ondertekening van een overeenkomst wordt er een maand van te voren contact opgenomen voor een wen-intake gesprek.
Ouders waarvan er reeds een kindje bij ons geplaatst is, hebben altijd voorrang boven een nieuwe inschrijving
 
Wachtlijst
Indien de gewenste plaatsing slechts gedeeltelijk ingevuld kan worden, blijven ouders voor de resterende opvangdagen op de wachtlijst staan. Wanneer de gewenste plaatsing niet mogelijk is, wordt er met de ouder contact opgenomen om eventueel een alternatief aanbod te bespreken, waarna u 5 werkdagen de tijd heeft om op dit aanbod te reageren. De gewenste dagen kunnen in overleg blijven staan. Bij geen gebruik van het aanbod blijft de gewenste aanvraag op de wachtlijst staan.
 
Bij acceptatie van het aanbod ontvangt de aanvrager zo spoedig mogelijk twee overeenkomsten. Deze dienen door aanvrager(s) binnen 10 dagen ondertekend geretourneerd te zijn. Indien deze door ons zijn ontvangen krijgt u een door ons ondertekend overeenkomst retour.
 
De overeenkomst die wordt aangegaan heeft een onbepaalde looptijd maar eindigt in ieder geval op de vierde verjaardag. Een uitzondering kan zijn als het kind net voor of tijdens een vakantie vier jaar wordt. In overleg kan het kind langer aanwezig blijven bij “BamBam & Pebbles”.
Voortijdige beëindiging (volledig of gedeeltelijk) van de overeenkomst kan onder bepaalde voorwaarden plaats vinden.
© bambampebbles.nl      Venkelstraat 30, 2034 MS Haarlem   Tel. 023-5400598   Fax. 023-5298288   Email. info@bambampebbles.nl
powered by Total Progress