Algemene voorwaarden 

Een nieuwe wet
De afgelopen 10 jaar heeft de kinderopvang in Nederland een spectaculaire ontwikkeling doorgemaakt. Gaande weg bleken de bestaande wettelijke kaders en regelingen niet meer toereikend. Vandaar een wetsvoorstel dat bijdraagt aan de verbetering van de kinderopvang met als belangrijkste punten kwaliteit en financiering
 
Met de komst van de Wet Kinderopvang hebben de afnemers (Boink en Consumentenbond) en aanbieders (Branchevereniging ) van kinderopvang gezamenlijk afspraken over de  dienstverlening gemaakt.
Deze zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden Kinderopvang  die beogen rechten en plichten van partijen evenwichtig te verdelen. Voor u, de consument, betekent dit meer duidelijkheid en rechtszekerheid. Aan ondernemers verschaffen de Algemene een gelijke rechtsbasis.
 
BamBam & Pebbles is lid van de Branchevereniging in de kinderopvang waaraan haar lidmaatschap de verplichting gesteld is de Algemene Voorwaarden en het Convenant Kwaliteit kinderopvang te hanteren. Aanbieders en afnemers hebben samen landelijke kwaliteitseisen opgesteld voor de kinderopvang in Nederland. Deze afspraken zijn vastgelegd in dit convenant. De afspraken zijn basiseisen voor kwaliteit: het staat de individuele aanbieders vrij hierin verder te gaan.
De Branchevereniging neemt nadrukkelijk zelf de verantwoordelijkheid voor kwaliteit, nu de overheid dat in de nieuwe Wet kinderopvang niet meer gedetailleerd voorschrijft. Het convenant is voor partijen de basis voor goed toezicht in de kinderopvang.
© bambampebbles.nl      Venkelstraat 30, 2034 MS Haarlem   Tel. 023-5400598   Fax. 023-5298288   Email. info@bambampebbles.nl
powered by Total Progress